INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information du förser oss med i dina kontakter med oss på Hasselkrona Group AB.

GENERELLT OM PERSONUPPGIFTER PÅ Hasselkrona Group AB

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

ANSVARIG FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Hasselkrona Group AB (559387–6682) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy.

VARIFRÅN HÄMTAR Hasselkrona Group AB DINA PERSONUPPGIFTER?
Hasselkrona Group AB hämtar viss information från allmänt tillgängliga informationstjänster, till exempel samkör Hasselkrona Group AB regelbundet ditt personnummer mot offentliga register för att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta. Hasselkrona Group AB l kan även hämta in uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. Sådan information inhämtas enbart när det tillåts enligt lag.

KOMMER Hasselkrona Group AB ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED NÅGON?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med antingen ett personuppgiftsbiträde eller ett företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det är endast om det är nödvändigt som vi delar dina uppgifter med ett personuppgiftsbiträde och det är noga reglerat i avtal hur dina uppgifter får behandlas. Personuppgiftsbiträden garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig då bland annat att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Bland annat hjälper våra personuppgiftsbiträden oss med betallösningar, transporter, marknadsföring, kommunikation, rekrytering och IT-tjänster.
Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga kan vi även komma att dela dina personuppgifter med. I det fallet är vi inte ansvariga för hur de behandlar dina personuppgifter utan det är deras personuppgiftshantering och integritetspolicy som gäller. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är statliga myndigheter (polis, Skatteverket med mera), företag som ombesörjer allmänna varutransporter och företag som erbjuder betallösningar.

TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING TILL/AV DINA PERSONUPPGIFTER
Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar, vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Under vissa omständigheter kan du få dina personuppgifter raderade eller begära begränsning av behandlingen, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke.

COOKIES
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER I Hasselkrona Group AB SYSTEM OCH HANTERING AV PERSONNUMMER

Endast behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter hos Hasselkrona Group AB och vi använder dem endast för de ändamål som vi har redovisat i vår policy.
Personnummer kommer bara att behandlas när det är väl motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för att vi säkert skall kunna identifiera dig och för att ingen obehörig ska kunna få tillgång till dina uppgifter eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Hasselkrona Group AB kan göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Hasselkrona Group AB webbplats. Om ändringarna är väsentliga såtillvida att de är av avgörande betydelse för vår behandling av dina personuppgifter så kommer du få ett meddelande om detta 30 dagar i förväg på Hasselkrona Group AB webbplats och via e-post, i de fall du har angivet det. Exempel på väsentliga ändringar är ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter.

BOKFÖRINGS KUND
För oss är det väldigt viktigt att du som kund känner dig trygg i de möten du har med oss och att du förstår hur och varför vi hanterar dina personuppgifter. För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser, uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR Hasselkrona Group AB IN OCH I VILKET ÄNDAMÅL FÖR DIG SOM KUND?
• Namn
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post, mobilnummer)
• Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
• Betalningsinformation
• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
• Betalningshistorik

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi på Hasselkrona Group AB behöver spara en del av dina uppgifter för att kunna fullgöra avtalsförhållande, uppfylla rättsliga krav så som redovisning.

Personuppgifter som vi enbart hämtat in för kundkännedom sparas normalt i 5 år. Byråns egna redovisning sparas i 7 år.

Personuppgifterna lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med redovisade behandlingar. Informationen lagras tills det att processen är över eller till rimlig tid därefter.

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL
Du som kund har rätt att avsäga dig direktmarknadsföring. Vill du inte att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål så kan du anmäla det till oss till info@hasselkrona.se

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål med mera är du välkommen att kontakta oss. Vi tar dessa frågor på stort allvar så tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Mail: info@hasselkrona.se

Telefon: 08- 506 576 55